• เชื่อมความสัมพันธ์
  • การต่อสู้ป้องกันตัว
  • เดินทางไกล การใช้เข็มทิศ ทดสอบจิตใจ
  • slideshow jquery
  • การเรียนการสอน
เชื่อมความสัมพันธ์1 การต่อสู้ป้องกันตัว2 เดินทางไกล การใช้เข็มทิศ ทดสอบจิตใจ3 ศึกษาดูงาน4 การเรียนการสอน5
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

WELCOME TO YPL


วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างนักบริหารยุคใหม่ให้เป็นบุคคลต้นแบบของสังคม
- เพื่อสร้างเครือข่ายนักบริหารยุคใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์
สถานที่ฝึกอบรม
- โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม
- สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...