โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

90 หมู่ 7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
หมายเลขโทรศัพท์ : 034-312009
หมายเลขโทรสาร : 034-312009

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศ.พล.ต.ต.วีรพล กุลบุตร
หมายเลขโทรศัพท์ : 086 885 8462
รศ.พ.ต.อ.หญิงธนพร วุฒิกรวิภาค
หมายเลขโทรศัพท์ : 081 791 5807
พ.ต.ท.ประเสริฐ อยู่ยอด
หมายเลขโทรศัพท์ : 081 256 5117
E-mail : ypl_rpca@rpca.ac.th

ที่ทำการหลักสูตร

90 หมู่ 7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
หมายเลขโทรศัพท์ : 034-312009 ต่อ 426

แผนที่เดินทางมายังโรงเรียนนายร้อยตำรวจ