คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

พล.ต.ท.สมชาย พัชรอินโต
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
 ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ

นายปรีชา ส่งวัฒนา
ประธานหลักสูตร

ศ.พล.ต.ต.วีรพล กุลบุตร
 ผู้อำนวยการหลักสูตร